Geschiedenis

Veto Gent werd oorspronkelijk als studentenclub opgericht in 1995. De "voorlopers" van Veto hadden toen al een respectabele geschiedenis achter de rug als verenigingen aan HIVET en PHVT, zoals de tolkenschool vroeger heette. Ten eerste bestond Veto al 18 jaar vóór 1995 onder een andere vorm. Het voornaamste doel was toen om het gelijknamige blaadje uit te brengen en om onder andere een aantal fuiven te organiseren. Ten tweede was de studentenraad van de PHVT de laatste jaren als een presidium gestructureerd en stond hij naast de klassieke taken ook in voor het organiseren van een groot aantal sportieve, culturele en studentikoze activiteiten. Er werd al enkele jaren af en toe gesproken over de oprichting van een nieuwe studentenclub, maar de plannen bleven telkens in de lucht hangen. In 1994-1995, het laatste academiejaar van de PHVT, werd duidelijk dat de fusie van de provinciale hogescholen ingrijpende veranderingen zou teweegbrengen. Een studentenraad zou vanaf dan enkel nog een vertegenwoordigende functie kunnen hebben. De noodzaak om de Gentse vertalers-tolken een goed gestructureerde studentenvereniging van duurzame aard te bieden was dus dringend, wilden wij onze eigenheid niet verliezen.

Studentenraadspreses 1994-1995 Chriz De Clercq besloot samen met vicepreses Wouter Deraedt en secretaris Tim De Pourcq om de nieuwe vereniging in de vorm van een authentieke studentenclub te gieten. Op 4 april 1995 richten Chriz, Bart, Tim en Wouter de toenmalige club op in de cafetaria van de PHVT. Een voorlopige versie van de statuten werd opgesteld, aangevuld met een beschrijving van de presidiumfuncties die later zouden worden verkozen. Grijs, geel en wit werden als kleuren gekozen en het Vetolied werd geschreven op de melodie van 'Het land van Maas en Waal'. Als clubcafé in de buurt werd de Fobie gekozen, later verhuisden we naar 't Tolkske en nog later naar The Dixie; in de Overpoortstraat werd ons clubcafé De Salto, waar we drie jaar bleven voordat we verhuisden naar de CUBA, dat nog altijd ons stamcafé is. Al van bij het begin was het duidelijk dat bij Veto Gent een perfecte synthese zou heersen tussen de aloude tradities van het studentenleven en onze eigen geplogenheden. Bewijs daarvan is dat wij al in het eerste actieve jaar (1995-1996) aanvaard werden als lid van het Seniorenkonvent Ghendt.

Toen de opleiding Toegepaste Taalkunde in 2013 verhuisde van de hogeschool naar de universiteit en het departement Vertaalkunde daardoor de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie werd, veranderde ook Veto Gent van het Seniorenkonvent naar het FaculteitenKonvent. Sindsdien staat Veto Gent bekend als de officiële faculteitskring voor de opleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent.

Hoewel Veto Gent nog relatief jong blijkt te zijn ten opzichte van de gevestigde waarden kunnen we ons alvast onder mensen laten zien als het op speechkampioenen, sportcompetities en studentenliederenwedstrijden aankomt. Kortom: een jeugdige, enthousiaste kring met een enorm studentikoos hart.