Kringlied

KRINGLIED op de melodie van 'Het land van Maas en Waal'

Refrein

Daar aan de oude Leie en in het Ghandon 
zitten we samen te genieten van een pintje in de zon. 
Vertalertjes en tolkjes zitten altegaar.
Voor een fuifje en een cantus staan we altijd were klaar. 
En we drinken en we zingen: 
"ALLE PORREN EN HUNNE VENT".
Want allemaal zijn we kindjes 
van de moeder VETO GENT.  

Eerste strofe

(naam preses) loopt gekweld door een kater voorop.
Dan een bende schachten met een pint ov'r hunne kop.
Daarachter onze soepkip, al legt ze nooit een ei.
Als 't ergens happy hour is, is VETO GENT erbij.

Tweede strofe

Skol, cheers, salud, na zdrovje, santé.
We zitten weer te tolken in ons stamcafé.
We spreken alle talen, dat leren we op straat.
Hoe meer we pinten drinken, hoe beter dat het gaat.

Refrein 

Derde strofe

We leerden van Mercator de volgende leus:
Drink nooit zuiver water, maar pils en kriek en geus.
"Est bibendum et traducendum", vertalen is ons vak.
En wat de profs doceren interesseert ons toch geen zak.

Vierde strofe

We gaan alle dagen in d'Overpoort op stap.
Als alle glazen op zijn, dan hangen w'aan de tap.
We zijn weer doorgezakt, hebben liters bier verzet.
En als ze 's middags bellen, liggen wij nog in ons bed. 

Refrein